• Khải tượng về hội thánh lớn
  • Hiệp một trong sự cầu nguyện
  • Xây dựng Hội Thánh lớn và mạnh
  • Mạnh trong sự Dâng Hiến
  • Mạnh trong Sự Cầu Nguyện

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của

Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam

Lời Ngỏ

Ma-thi-ơ 16:18b, Lời Chúa Giê-xu đã phán: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó”. Điều này đã được ứng nghiệm trên Hội Thánh đầu tiên. Và trải qua mọi thời đại, Hội Thánh như một đoàn quân đắc thắng  … xem thêm >>

Tin Tức

Tổng hợp tin tức về hoạt động của Hội Thánh và công việc mà Chúa đã làm cho dân Ngài khắp nơi.

Đến trang Tin Tức >>

Sự Kiện

Những sự kiện và hoạt động sắp diễn ra của Hội Thánh.

Đến trang Sự Kiện >>

Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó
- Ma-thi-ơ 16: 18